PASLAUGOS

Logopedo, specialiojo pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos
Logopedo paslaugos teikiamos kalbos sutrikimus turintiems vaikams. Specialiojo ugdymo komisija (esant reikalui) siunčia vaikus konsultacijai į Pedagoginę psichologinę tarnybą. Vyresnioji slaugytoja teikia pirmąją medicininę pagalbą, vykdo sveikatinimo programą.Paslaugos
© 2010m., Visos teisės saugomos Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Paslaugos